بگ فیلتر

بگ فیلتر۱۳۹۸/۲/۱۳ ،۱۳:۲۸:۵۳ +۰۰:۰۰

Project Description

ساخت بگ فیلتر ماردون بگ فیلتر، روتاری ولو، سیکلون، سبد و ونتوری، جرقه گیر، کیسه های نانو جهت جمع آوری ذرات خشک