هواکش های کانالی

هواکش های کانالی۱۳۹۸/۲/۱۳ ،۱۳:۳۰:۵۷ +۰۰:۰۰

Project Description

با قابلیت استفاده در تونل ها و خنک کننده های کوره و معادن